“I Was Talking To God.”


Teacher Fell Asleep In Class And A Little Naughty Boy Walked Up To Him,

Little Boy:
“Teacher Are You Sleeping In Class?”

Teacher:
“No I Am Not Sleeping In Class.”

Little Boy:
“What Were You Doing Sir ?”

Teacher:
“I Was Talking To God.”

The Next Day The Naughty Boy Fell Asleep In Class And The Same Teacher Walks Up To Him…

Teacher:
“Young Man, You Are Sleeping In My Class.”

Little Boy:
“No Not Me Sir, I Am Not Sleeping.”

Angry Teacher:
“What Were You Doing.??”

Little Boy:
“I Was Talking To God.”

Angry Teacher:
“What Did He Say??”

Little Boy:
“God Said He Never Spoke To You Yesterday…” 😛 😀

KG v/ s 10th..


KG v/ s 10th..
KG:- kisi se dosti nhi thi aur
ladkaladki
sab hath pakad kar chalte the

10th:- dosti bhi hai aur pyarbhi
par
hath pakdne sedarte hai. .

KG:- pencil, rubber, sharpnr, scale,

sab
roz le jate the.

10th:- 1 pen bhi dusri class se
mangne
jaate hai. . ..

KG:- lunch se pahle hand wash n
prayer karte the..

10th:- 1st period me hi lunch
khatam
kar dete hai. . . .

KG:- Class mai enter hone se
phle”MAM MAY I COME IN” bolte
the.

10th:- bina bataye hi pure
periodbunk
pe rahte hai.. . .

KG:- bag mai har subject ki book
or
copy dalte the.

10th:- har subject ki 1 hi copy
banate
hai. . . .

KG:- class test me star miltatha. .

10th:- full moon hi naseb hote
hai:D . . .

KG:- roz diary likte the & mom
kodikhate the.

10th:-1st page pe details bhar kar
diary
kisi kone me fek dete hai.